chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
LBT222 - Projektarbete, samhällsplanering med virtual reality
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIBYL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0100 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   4,5hp 3,0hp    

I program

BYGGINGENJÖR - byggteknik, Årskurs 3


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/389513567

Examinator:

Univ lektor Claes Wernemyr
Tekniklektor Börje Westerdahl  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna Byggteknik, Byggnadsplanering och Samhällsplanering.

Syfte

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om datorstöd för visualisering med hjälp av 3D och Virtual Reality, kännedom om hur de nya tekniska hjälpmedlen kan användas inom samhällsplaneringen samt kunskap om hur exempelvis förtätningar av tätortsbebyggelse påverkar miljön.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • modellera husmodeller i ett 3D BIM system 

 • visa modellen i ett Virtual Reality-program,

 • samt ha förståelse för hur tex. förtätning påverkar stadsmiljön.

 • Studenten skall också kunna använda BIM för att analysera och optimera designen genom att göra tex. en koldioxid neutral design.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, datorövningar, fyra enskilda obligatoriska arbetsuppgifter samt ett projektarbete. Avsikten är att studenterna skall arbeta med verklighetsanknutna och aktuella projekt inom ämnesområdet.

Föreläsningar

Föreläsningar och gästföreläsningar genomförs i den mån det krävs för att studenterna skall kunna genomföra projektarbetet.

Arbetsuppgift

De obligatoriska enskilda arbetsuppgifterna är följande:


 • att modellera ett hus enligt anvisningar i kompendiet Revit - Komma igång

 • att modellera ett nytt objekt, ett fönster ifrån kompendiet Revit - Familj Editorn

 • att modellera från volym till byggdelar ifrån kompendiet Revit - Building Maker

 • att importera huset från Revit - Komma igång övningen till MRViz
  Projektarbete

  Projektarbetet genomförs som grupparbete. Gruppstorlek beror på aktuellt projekt. Projektarbetet består av att projektera nya byggnader i tätortsbyggelse samt att visualisera dem i Virtual Reality.
 • Organisation

  Föreläsningar, övningar och ett projektarbete.

  Litteratur

  Westerdahl, B., Videotutorial och Kurskompendium Revit - komma igång.


  Westerdahl, B., Videotutorial och Kurskompendium Revit - Familj Editorn.


  Westerdahl, B., Videotutorial och Kurskompendium Revit - Building Maker.


  Videotutorial MrViz - Komma igång.


  Utdelat material och material på kurshemsidan.


   

  Examination

  Det ges ingen tentamen i kursen.
  Redovisning sker genom redovisning av gruppernas datormodeller.
  Slutbetyg
  För att slutbetyg skall sättas krävs att arbetsuppgiften är godkänd. Endast betyget godkänd används.

  picture
  picture
  picture
  Genererad 2015-09-04 16:27.
  There are currently 460 visitors online (57 users logged in and 403 guests).
  Served by cluster node w2-8310
  ©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
  Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se