chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
TMV170 - Matematisk analys
 
Kursplanen fastställd 2011-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   08 Mar 2012 fm V,  12 Jan 2012 em V,  28 Aug 2012 fm V

I program

DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1


Ersätter

TMV105   Matematik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1416779792

Examinator:

Docent Johan Karlsson  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter en viss matematisk mognad som lämpligen inhämtas via de tidigare kurserna i programmet.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk
allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall
ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom D-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå begreppen derivata och intergral och kopplingen dememellan
 • förstå innebörden av en ordinär differentialekvation och kunna ställa upp
  relevanta differentialekvationer i en given problemställning
 • manipulera elementära funktioner, algebraiska uttryck och komplexa tal
 • beräkna integraler både analytiskt och numeriskt
 • både analytiska och numeriska metoder för att lösa ordinära differentialekvationer
 • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som potensserier
 • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
 • använda MATLAB för problemlösning

  Innehåll

  Analys i en variabel, komplexa tal och ordinära differentialekvationer

  Organisation

  Föreläsningar
  Schemalagda smågruppövningar

  Litteratur

  Calculus Single Variable av R. A. Adams
  Addison Wesley Longman

  Examination

  Inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen.

 • picture
  picture
  picture
  Genererad 2015-09-01 22:15.
  There are currently 702 visitors online (49 users logged in and 653 guests).
  Served by cluster node w2-8310
  ©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
  Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se