chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
KAA051 - Matematisk modellering  
 
Kursplanen fastställd 2009-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   21 Maj 2012 fm V,  11 Jan 2012 fm V,  20 Aug 2012 fm V  

I program

BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3


Ersätter

KAA050   Matematisk modellering i kemitekniken

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-00003E43FBBA

Examinator:

Professor Anders Rasmuson  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik, speciellt transportprocesser. Grundläggande kunskaper i matematik, statistik och programmering (MathLab) är också nödvändiga.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar. Speciellt:  • Förstå skillnader mellan olika modeller

  • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemänd, värme, massa och antal

  • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla

  • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling

  • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder

  • Förstå och kunna utföra parameter estimering

  • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

Innehåll

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering. Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna. Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

Andersson B., Rasmuson A., Vamling L.: Mathematical Modelling in Chemical Engineering

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen.


Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

picture
picture
picture
Genererad 2015-08-31 19:42.
There are currently 787 visitors online (84 users logged in and 703 guests).
Served by cluster node w2-8311
©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se