chalmers  
hem   STUDIEPORTALEN
In English Hjälp
none
picture

Kursplan för

Läsår
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering
 
Kursplanen fastställd 2013-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0204 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   22 Okt 2013 em V,  13 Jan 2014 fm V,  19 Aug 2014 fm M

I program

DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8af6b891-ab29-4d56-9a58-91f94e32dfeb

Examinator:

Forskarassistent Emil AxelssonKurshemsida saknas

 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmering, speciellt i ett funktionellt språk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • skriva små funktionella program för olika tillämpningar
  • använda en grundläggande repertoar av programmeringstekniker i ett typat funktionellt språk, såsom modellering med datatyper, rekursion och användning av högre ordningens funktioner
  • genomföra testning av små program med hjälp av lämpliga verktyg

Innehåll

Values, types, and functions. Compound data structures (lists, tuples, user-defined types). Top-down program design. Recursion and recursive types. Concept of time complexity, good and bad algorithms. Input-output. Modules, abstraction, interfaces, and specifications. Verification by testing and proof. Higher-order functions and bulk data operations.

Organisation

Teaching consists of lectures, group meetings and supervised laboratory programming exercises.

Litteratur

See the course home page.

Examination

Written exam and compulsory laboratory exercises.

picture
picture
picture
Genererad 2015-09-04 05:45.
There are currently 355 visitors online (1 users logged in and 354 guests).
Served by cluster node w2-8310
©2001-2015 Chalmers tekniska högskola
Kontakt/felanmälan via Chalmers servicedesk: support(snabel-a)chalmers.se